‘சொல்லிவையுங்கள் ஸெலன்ஸ்கியிடம்... உக்ரைனியர்களைச் சிதைத்துவிடுவேன்!’

குரல்:- ம.சுசித்ரா

Related Stories

No stories found.