மொழி வளர்ச்சியில் பள்ளிகளின் பங்கு என்ன?

மொழி வளர்ச்சியில் பள்ளிகளின் பங்கு என்ன?

உமா
uma2015scert@gmail.com

பள்ளிக் கல்வியின் தேர்வுப் பிரிவில் இந்த வருடம் கொண்டுவரப்பட்டிருக்கும் புதிய மாற்றங்களில் ஒன்று, மொழிப் பாடங்கள் குறித்த ஆணை. முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தேர்வு முறையில் இருந்த நடைமுறை, இந்த ஆண்டு மாற்றப்பட்டுள்ளது. ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் வகுப்புத் தேர்வுகளில் மொழிப் பாடங்களுக்கு முதல் தாள், இரண்டாம் தாள் என இரு தாள்கள் இருந்துவந்த நிலையில், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த அரையாண்டுத் தேர்வில் இரு தாள்களும் ஒரே தாளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. இனி வரும் காலங்களிலும் இதுதான் நடைமுறை என்ற சூழல் வந்துள்ளது. இந்த வாரம் இதைப் பற்றி அலசுவதுடன், மொழிப் பாடங்கள் குறித்துப் பெற்றோர், ஆசிரியர்கள் மற்றும் சமூகத்திடம் எந்த அளவுக்குப் புரிதல் இருக்கிறது, நடைமுறையில் மொழியின் தேவை என்ன என்பதைப் பற்றியும் பேசலாம்!

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.