ஆதிக்கம் செய்யும் ஆசிரியர் சங்கங்கள்!

ஆதிக்கம் செய்யும் ஆசிரியர் சங்கங்கள்!

உமா
uma2015scert@gmail.com

தமிழக அரசுப் பள்ளிகளில் கல்வியின் தரம், கற்பித்தல் - கற்றல் குறித்த பிரச்சினைகளைப் பற்றி பேசும்போது, ஆசிரியர் சங்கங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்துப் பேசாமல் தவிர்க்க முடியாது. ஆசிரியர்களின் பொருளாதார நிலை உயர்வு, கல்வித் தரத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி – வீழ்ச்சி என்று எல்லாவற்றிலும் ஆசிரியர் சங்கங்களின் பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது. கல்வித் துறை அதிகாரிகளின் செயல்பாடுகளில்கூட தலையீடு செய்யும் அளவுக்கு ஆசிரியர் சங்கங்கள் அத்தனை சக்தி வாய்ந்தவையாக இருக்கின்றன.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.