தங்கம் பெற்றெடுத்த தீக்குச்சியே!

தங்கம் பெற்றெடுத்த தீக்குச்சியே!

தம்பி

பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் ‘பிருந்தாவனமும் நொந்தகுமாரனும்’ என்றொரு நாவல் எழுதியிருக்கிறார். அதில் வரும் கதாநாயகனின் முழங்கை முட்டி கூழாங்கல்லில் இடித்துக்கொள்ள மின்சாரம் பாய்ந்ததுபோல் ஒரு அதிர்ச்சி பரவுகிறது. ஆனால், அந்தக் கதாநாயகனுக்கோ அது ஆர்க்கிமிடிஸின் ‘யுரேகா’ தருணம் போன்று ஆகிவிடுகிறது. ஆம்! கல்லிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்க முடியும் (!?) என்று அந்தச் சிறு விபத்திலிருந்து அவன் கண்டுபிடிக்கிறான். இப்படிப் பிள்ளையார் பிடிக்க குரங்கு வந்தது போன்ற கண்டுபிடிப்புகள் அறிவியல் உலகிலும் ஏராளம். அதில் ‘பாஸ்பரஸ்’ என்ற தனிமம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கதை ‘நறுமணம்’ மிக்கது!

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.