தாவோ: பாதை புதிது

தாவோ: பாதை புதிது

நாமெல்லாம் அமைதியின் பெருங்கடலுக்குள் மூழ்கி எழப்போகிறோம். அதன் பெயர் தாவோ!

மதம் என்றும், தத்துவம் என்றும், கோட்பாடு என்றும், சித்தாந்தம் என்றும் மனிதக் கூட்டம் உலகெங்கும் உருவாக்கி வைத்திருக்கும் விதம் விதமான அடையாளங்களுக்குள் அடைக்க முடியாத ‘தாவோ’வை நமக்கு முதலில் கைகாட்டிவிட்டவர் லாவோ ட்சு! சீனத்து ஞானி... 2,500 வருடங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தவர் என்றாலும் வாழ்க்கையின் ரகசிய முடிச்சுக்களை அவிழ்த்துக் கொடுப்பதில், இன்றும் புத்தம் புதியவராகத் தெரிபவர்! மனித குலத்துக்கு அவர் அளித்த விலைமதிப்பற்ற பரிசு, ‘தாவோ தே ஜிங்’ என்ற நூல்!

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.