சிறகை விரி உலகை அறி-39:முகவரி சொல்லும் வரலாறு

சிறகை விரி உலகை அறி-39:முகவரி சொல்லும் வரலாறு
ஹங்கேரி தேசிய அருங்காட்சியகம்

பண்டைய நாகரிக நிலத்தில் மகிழ்ந்து, நீல வானில் கூடிப் பறந்த பறவையில் கலந்து, வியர்வையைத் துடைத்த காற்றில் கரைந்து ஏதென்ஸ் விமான நிலையம் திரும்பினேன்.

அடுத்து, போலந்து நாட்டின் கிராக்கோ நகருக்குச் செல்ல திட்டமிட்டிருந்தேன். நேரடி விமானம் ஏதுமில்லை. இத்தாலி அல்லது ஹங்கேரி சென்று அங்கிருந்து அடுத்த விமானத்தில் செல்ல வேண்டும். சும்மா இறங்கிச் செல்வதற்குப் பதிலாக, அந்நாட்டின் தலைநகரை ஒரு நாள் பார்த்துச் செல்ல நினைத்தேன். இத்தாலிக்கு ஏற்கெனவே சென்றுள்ளதால், ஹங்கேரிக்கு பயணச்சீட்டு வாங்கியிருந்தேன். ஏதென்ஸில் இரவு 10.25-க்கு புறப்பட்டால், ஹங்கேரியின் தலைநகர் புடாபெஸ்ட்டுக்கு இரவு 11.25-க்குச் சென்றுவிடலாம்.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.