சிறகை விரி உலகை அறி-45: மரணக் குடியிருப்பு!

சிறகை விரி உலகை அறி-45:
மரணக் குடியிருப்பு!
பிரான்சிஸ்கன் பாதிரியார்கள்

சிட்டுக்குருவியின் வால்போல் மனம் பட்பட்டென்று அடித்தது. சாலையில் கானல் நீர் சுழன்று அலைந்தது. உதட்டுக்குப் புரியாத வார்த்தைகள் மனதோடு மோதியது. சந்தித்த எங்கள் விழிகளில் மவுனம் நிழலாடியது. “இதுதான் ஆஸ்விட்ச்” விரல் நீட்டினார் வழிகாட்டி. விரலின் நகம் சுட்டிய திசையில் திரும்பினேன். லட்சக்கணக்கானவர்களின் உயிரோசை 70 ஆண்டுகள் கடந்தும் இலைகளோடு ஒலித்துக்கொண்டிருந்தது.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.