சிறகை விரி உலகை அறி-44: அர்த்தம் தேடும் மனிதர்கள்

சிறகை விரி உலகை அறி-44: அர்த்தம் தேடும் மனிதர்கள்
டெல்லி விமான நிலையத்தில் இரண்டாம் ஜான் பால்...

ஜன்னல்கள், பகலின் பகட்டையும் இரவின் உறக்கத்தையும் காட்டும். முகங்களில் சுடரும் வெயிலை, நிழல் கெஞ்சும் கால்களை, வெட்கத்தில் தலை சிலுப்பும் இலைகளை, இறக்கைகளில் வெயில் விரட்டும் குருவிகளைக் காட்டும். மகிழுந்து ஜன்னலில் விழி விரித்து போலந்து சாலைகளைப் பார்த்துக்கொண்டே 33 கிலோ மீட்டர் பயணித்து வோடோவைஸ் கிராமத்துக்குச் சென்றோம்.

கரோல் வொய்த்திவா

1920 மே 18-ல் கரோல் வொய்த்திவா (Karol Wojtyla) எனும் குழந்தை வோடோவைஸில் பிறந்தது. மூத்த சகோதரர் எட்மண்டுடன் ஆனந்த யாழ் மீட்டித் திரிந்தார் கரோல். தனக்கொரு தங்கையோ தம்பியோ வரப்போகிறார் என காத்திருந்தார். ஆனால், பிரசவத்துக்குச் சென்ற தாய் உயிருடன் திரும்பவில்லை. அப்போது கரோலுக்கு வயது 9.

உயர்நிலைக்கல்வி முடித்த கரோல், கிராக்கோவில் தியேட்டர் மற்றும் மெய்யியல் பயின்றார். விளையாட்டு வீரராக மிளிர்ந்தார். பனிச் சறுக்குதலும் நீச்சலும் மிகவும் பிடித்த விளையாட்டுக்கள். அப்போது, இரண்டாம் உலகப் போர் காலம். ஜெர்மன் நாசி படை கிராக்கோ நகரைக் கைப்பற்றியது. பல்கலைக்கழகத்தை மூடியது. வாழ்வதற்காக, குவாரியில் கரோல் கல் உடைத்தார். வேதிமருந்து ஆலையிலும் வேலை செய்தார். இக்காலத்தில், மருத்துவரான அண்ணனும், தந்தையும், இறந்தனர்.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.