துபாயில் தமிழ்நாடு அரங்கினை திறந்துவைக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின்- நேரலை

துபாயில் தமிழ்நாடு அரங்கினை திறந்துவைக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின்- நேரலை

துபாயில் உலகக் கண்காட்சியில் தமிழ்நாடு அரங்கினை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைக்கிறார்.

Related Stories

No stories found.