இது டிஜிட்டல் நாடோடிகளின் யுகம்!

இது டிஜிட்டல் நாடோடிகளின் யுகம்!

உலகமயமாதலும் அதி நவீன வாழ்க்கையும் நம்மை இடமற்றவர்களாக, காலமற்றவர்களாகக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிக்கொண்டுவருகின்றன. இன்னும் நூறு ஆண்டுகள் கழித்து சொந்த ஊர், பூர்வீகம், சொந்த வீடு என்பதற்கெல்லாம் அர்த்தமில்லாமல் போய்விடும் போல. வீவொர்க் (WeWork) நிறுவனமும் அதன்

துணை நிறுவனங்களும் இயங்கும் களம் இதுதான்.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.