சிறகை விரி உலகை அறி-43: தீராத தேடல் தெவிட்டாத பயணம்!

சிறகை விரி உலகை அறி-43:
தீராத தேடல் தெவிட்டாத பயணம்!
புனித பவுஸ்தினா கோயில்

முகங்களைப் பார்த்த அளவுக்கு யாரின் கால்களையும் நாம் பார்த்ததில்லை. முகங்கள் ரசிக்கச் செய்யும். முன்முடிவுகள் முளைக்கும். கால்களோ கதைகள் சொல்லும். கால்களில்தான் எத்தனை வகைகள். விரைந்து நடக்கும் முழுப்பாதம். விரைந்தோடும் முன் பாதம். சலனமற்று கடக்கும் பூப்பாதம். தத்திச் செல்லும் குறும் பாதங்கள்.

போலந்து செல்லும் தொடர்வண்டியில் அமர்ந்து, நிலையத்தில் நடக்கும் கால்களையேப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன். மதியம் உணவருந்திய இடத்தில் ஹங்கேரி நாணயத்தில்தானே சில்லறை கொடுத்தார்கள்... வேறு நாட்டில் பயன்படுத்த இயலாதே! சில்லறைக்கு ஐஸ் கிரீம் வாங்கினேன். சாப்பிட்ட வாய் மரத்திருந்தது.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.