சிறகை விரி உலகை அறி - 19

நகரத்தின் தூய்மையும் நாகரிக மேன்மையும்!
சிறகை விரி உலகை அறி  - 19
தியானன்மென் சதுக்கம்

பயணங்களின்போது வழி தெரியாமல் அலைவது ஒருவித மகிழ்ச்சி. திட்டமிடாத புதிய இடங்கள் கண்களில் படும். சுற்றிச் சுற்றி ஒரே இடத்துக்கே கால்கள் வரும். ‘பாதுகாப்பற்ற இடம்’ என உள்ளுணர்வு உணர்த்துகின்ற இடத்தையும் கால்கள் தொடும். தேடலின் சுகம் எழும். தன் மடத்தனத்தை மனது தொழும். தனக்குள் தொலைவது ஞானிகளுக்கான வரமென்றால், புதிய ஊருக்குள்ளே தொலைந்து அலைவது தனிப் பயணருக்கே உரிய வரம்.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.