சமூக ஊடக வானவில்-39: தாத்தா, பாட்டிகளுக்கான தனி வலை!

சமூக ஊடக வானவில்-39: தாத்தா, பாட்டிகளுக்கான தனி வலை!

சமூக வலைப்பின்னல் சேவைகள் அனைத்துத் தரப்பினரால் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், இளைஞர்களும், பதின்பருவத்தினரும், நடுத்தர வயதினருமே அவற்றின் பிரதான பயனாளிகளாக இருக்கின்றனர். வயதானவர்கள் இவற்றில் இருந்து விடுபட்டவர்களாக அல்லது தாமதமாக வந்து சேர்பவர்களாக இருக்கின்றனர். அது மட்டும் அல்ல, சமூக வலைப்பின்னல் சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதில், பெரியவர்களுக்குத் தயக்கங்களும், தடைகளும் இருக்கின்றன. சமூக வலைப்பின்னல் தளங்களின் அம்சங்களையும், அவற்றுக்கான தனி மொழியையும் புரிந்துகொள்வதும் வயதானவர்களுக்குச் சிக்கலாக இருக்கிறது.

இந்தப் பின்னணியில்தான் வயதானவர்களுக்கான பிரத்யேக சமூக வலைப்பின்னல் சேவைகள் வருகின்றன. அதாவது தாத்தா, பாட்டிகள் தங்களுக்குள் தொடர்புகொள்ளவும், கருத்துப் பரிமாற்றம் செய்துகொள்ளவும் வழி செய்யும் சேவைகள். ஸ்டிச்.நெட் (https://www.stitch.net/) தளத்தை இதற்கு உதாரணமாகச் சொல்லலாம்.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.