சமூக ஊடக வானவில்- 36: கண்டறிதல் எனும் அற்புதம்!

சமூக ஊடக வானவில்- 36:  கண்டறிதல் எனும் அற்புதம்!

சமூக வலைப்பின்னல் தளங்களின் வரலாற்றைத் திரும்பிப் பார்ப்பவர்கள், டெலிஷியஸ் (del.icio.us) போன்ற சமூக வலைப்பின்னல் சேவை இருந்தது கண்டு, ஆச்சரியத்திலும், ஆற்றாமையிலும் ஆழ்ந்து போவார்கள். டெலிஷியஸ் தளம் ஆச்சரியத்தை அளிப்பதற்கான காரணம் இணையதள கண்டறிதலை அது எளிதானதாகவும், செயல்திறன் மிக்கதாகவும் ஆக்கியது தான். அதைவிட முக்கியமாக இணையதள கண்டறிதலை அது சமூகமயமாகவும் மாற்றியது. அந்த வகையில் டெலிஷியஸ் தளத்தில், சமூக ஊடக யுகத்தின் ஆதார சேவைகளில் ஒன்றாக வர்ணிக்கலாம்.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.