சமூக ஊடக வானவில்-30: உங்கள் இல்லத்திற்கான வலைப்பின்னல்

சமூக ஊடக வானவில்-30: உங்கள் இல்லத்திற்கான வலைப்பின்னல்

கூகுளில் உள் அலங்காரம் எனும் சொல்லைத் தேடிப்பாருங்கள். உள் அலங்காரம் தொடர்பான நூற்றுக்கணக்கான அழகான படங்களையும், உள் அலங்காரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் இல்ல வடிவமைப்பு தொடர்பான இணையதளங்களையும் இதற்கான தேடல் பட்டியலில் பார்க்கலாம்.

உங்கள் இல்லத்திற்கான வடிவமைப்பில் ஈடுபட்டிருக்கும்போது இதே தேடலை மேற்கொள்ளுங்கள். தேடல் முடிவுகள் உங்களுக்குக் குழப்பத்தையும், ஏமாற்றத்தையும் அளிக்கலாம். தேடல் முடிவுகளில் உங்களுக்கு ஏற்றதைக் கண்டறிவது சிக்கலானது என்றால், இல்ல வடிவமைப்புக்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கும் வழியைக் கண்டறிவது இன்னும் சிக்கலாக இருப்பதை உணரலாம்.

இணைய தேடல் என்பது பொதுவானது எனும்போது இந்த நிலையை எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளலாம்.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.