சிறகை விரி உலகை அறி-25: மண்ணுளிப் பொம்மைகள்

சிறகை விரி உலகை அறி-25: மண்ணுளிப் பொம்மைகள்
வெண்கலக் குதிரையும் வண்டியும்

நினைக்கும்போதெல்லாம் சிரிக்கும்படி ஏதாவது உங்களுக்கு நிகழ்ந்திருக்கிறதா? சீனாவில் எனக்கு நிகழ்ந்தது. சீனாவின் பண்டைய நகரங்களுள் ஒன்று ஷியான். அங்குள்ள விடுதிக்கு அதிகாலை ஒரு மணிக்குச் சென்றேன். வரவேற்பாளர் ஏதோ கேட்டார். “ஆங்கிலம்… ஆங்கிலம்” என்றேன். அவருக்குத் தெரிந்த மாண்டரின் மொழி, எனக்குத் தெரியவில்லை. நான் கற்றிருந்த ஆங்கிலம், அவருக்குப் புரியவில்லை. வார்த்தைகள் இசைத்த ஓசைகள் மட்டுமே பொதுவாய் இருந்தன.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.