உடலுக்குள் ஒரு ராணுவம் - 4: பெருந்தொற்றுத் தாக்குதல்கள்!

உடலுக்குள் ஒரு ராணுவம் - 4: பெருந்தொற்றுத் தாக்குதல்கள்!
ஆர்என்ஏ

வைரஸ் என்பது ஒரு நுண்ணுயிரி என்று சொன்னேன். அப்படிச் சொல்வது அந்தக் கால நடைமுறை; அதை, ‘உயிரற்ற உயிர்’ என்று சொல்கிறது இந்தக் கால அறிவியல். ஏன்? என்ன காரணம்?

உதாரணம் சொன்னால் இது புரியும். பாக்டீரியா என்பது ஒரு நுண்ணுயிரி. ஏனென்றால், அது உயிர் வாழும் கிருமி. அதனால் ஓரிடத்தில் சுயமாக வாழ முடியும்; காற்று, மண் என உயிரற்றவற்றிலும் வாழ முடியும். ஆனால், வைரஸை உயிர் வாழும் கிருமி என்று விவரிக்க முடியாது. விரும்பினால், அதை ஒரு துகள் (Particle) என்று வர்ணிக்கலாம். இந்தத் துகளானது, உயிரில்லாத இடத்திலோ பொருளிலோ இருந்தால், சிதைந்து போகும். காரணம், உயிரற்ற பொருளில் இந்தத் துகளால் வளரவோ பெருகவோ முடியாது.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.