உடலுக்குள் ஒரு ராணுவம்-2: பரிணாமம் கொடுத்த கொடை!

உடலுக்குள் ஒரு ராணுவம்-2:
பரிணாமம் கொடுத்த கொடை!

விடுமுறை தினம். மாலை நேரம். குடும்பத்துடன் கடற்கரைக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். மணற்பரப்பில் அமர்ந்திருக்கும் உங்களுக்கு மனைவியின் நெருக்கமும் குழந்தைகளின் விளையாட்டும் ஓர் உல்லாசப் போதையைத் தந்துகொண்டிருக்கிறது. அந்த உல்லாசத்தை ரசிக்கும் சுகத்தில் இருக்கும் உங்கள் உடலுக்குள் வியக்கவைக்கும் ஒரு யுத்தமும் நடந்துகொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால், நம்புவீர்களா?

சத்தமில்லாத யுத்தம்

‘என்ன யுத்தம்? எதற்கு யுத்தம்? எதிரி யார்? எதிர்த்துப் போராடுபவர் யார்?’ என்று பதிலுக்குக் கேள்விகள் கேட்பீர்கள்தானே? உங்களுக்கு மட்டுமல்ல, நம் அனைவரின் உடலுக்குள்ளும் நிகழும் இயல்பான உடலியல் அதிசயம்தான் இந்த யுத்தம்!

இந்த யுத்தத்தை நம்மால் பார்க்கவும் முடியாது; யுத்த சத்தத்தைக் கேட்கவும் முடியாது. அந்த அளவுக்குச் சத்தமில்லாமல் நடக்கும் இந்த யுத்தத்தில், உடலானது நாம் உயிர் வாழும் ஒவ்வொரு விநாடியும் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த யுத்தத்துக்குப் பெயர் ‘உயிர்ப் போர்’ (War of survival).

உடலுக்குள் உயிரைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் முயற்சி செய்கிறோமோ இல்லையோ. நம் உடல் எந்த நேரமும் முயற்சி செய்துகொண்டிருக்கிறது. இந்த இயற்கையின் உத்வேகம்தான். ஆபத்தான பல உயிர்ப் போராட்டங்களில் இருந்து நம்மைக் காப்பாற்றி வருகிறது.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.