உடலுக்குள் ஒரு ராணுவம் - 15: உயிரின் பிறப்பு

உடலுக்குள் ஒரு ராணுவம் - 15: உயிரின் பிறப்பு

சென்ற வாரம் நம் உடல் செல்லின் அமைப்பை விவரிக்கும்போது, உயிரின் ரகசியம் உள்ள இடம் ‘டிஎன்ஏ’ எனும் இரட்டை வடம் என்று சொல்லியிருந்தேன். அதை வாசித்த வாசகர்களில் பலர் ஆண், பெண் என உயிர்கள் பிறப்பதன் ரகசியத்தையும் சொன்னால் நாங்கள் புரிந்துகொள்வோம் என்று வாட்ஸ்-அப்பில் கேட்டிருந்தார்கள். அந்த அளவுக்கு நம் உடல் சார்ந்த அறிவியலை ஆவலோடு அறிந்துகொள்ள இந்தத் தொடர் தூண்டியிருப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இதோ அவர்களுக்காக இந்த வாரம்…

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.