உடலுக்குள் ஒரு ராணுவம் -19: எலும்பு மஜ்ஜை அகாடமி!

உடலுக்குள் ஒரு ராணுவம் -19: எலும்பு மஜ்ஜை அகாடமி!

இதயம், மூளை, நுரையீரல், குடல், கல்லீரல், சிறுநீரகம் என நம் உடலின் அத்தியாவசிய உறுப்புகளுக்கு ‘இசட்’ பிரிவு பாதுகாப்பு தருபவை எலும்புகள். உடலுக்கு உருவம் கொடுப்பதும் வலுவைத் தருவதும் எலும்புகளே. உடலின் பலதரப்பட்ட அசைவுகளுக்கும் அவைதான் ஆதாரம்.

நமக்கு எலும்புக்கூடு மட்டும் இல்லையென்றால்? கற்பனை செய்து பாருங்கள்…. கழற்றிப் போடப்பட்ட வேஷ்டிமாதிரி நாம் தரையோடு தரையாக விழுந்துகிடப்போம்.

இத்தனை மதிப்புவாய்ந்த எலும்புகள்தான் நம் ரத்த செல்களின் நதிமூலம் என்கிற விஷயம் உங்களுக்குத் தெரியுமா?

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.