சமூக ஊடக வானவில் 02: சமூக ஊடகத்தின் பூர்வ கதை

சமூக ஊடக வானவில் 02: சமூக ஊடகத்தின் பூர்வ கதை

சைபர்சிம்மன்
enarasimhan@gmail.com

சமூக ஊடகத்தைக் கண்டுபிடித்தது யார் எனும் கேள்விக்குப் பதில் அளிப்பது கடினமானது. ஏனெனில், இணையம் போலவே சமூக ஊடகமும், குறிப்பிட்ட எந்த ஒரு தனிமனிதராலும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. இணைய வளர்ச்சியின் போக்கில், சமூக ஊடகம் என்பது படிப்படியாக உருவானது. இதற்குப் பல்வேறு தொடக்கப் புள்ளிகளும், கிளைக்கதைகளும் இருக்கின்றன. 

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.