சிறகை விரி உலகை அறி 10: கலைகள் சொல்லும் வரலாறு!

சிறகை விரி உலகை அறி 10: கலைகள் சொல்லும் வரலாறு!

சூ.ம.ஜெயசீலன்
sumajeyaseelan@gmail.com

ஒவ்வொரு நாடும் தன் வரலாற்று வேர்களுக்குள் ஊன்றி நிற்கின்றது. அதன் அடையாளம், பண்பாடு, வளர்ச்சி அனைத்தும் அவ்வேர்களைச் சுற்றியே சுழல்கின்றன. அந்நாடுகளின் குறைகளை அறிந்து நிறைகளைப் போற்றவும், தன் நாட்டு வரலாற்றைப் பாதுகாக்கவும் பயணங்கள் மிகவும் உதவுகின்றன. அப்படித்தான், ‘கேளிக்கை நாடு’ என கேலிக்குள்ளாகும் தாய்லாந்து நாட்டின் வரலாற்றைப் புரிந்துகொள்ள இரண்டு நாள் பயணம் எனக்கு உதவியது.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.