சமயம் வளர்த்த சான்றோர் 19: ஸ்ரீரங்கம் ஆண்டவன் சுவாமிகள்

சமயம் வளர்த்த சான்றோர் 19: ஸ்ரீரங்கம் ஆண்டவன் சுவாமிகள்

கே.சுந்தரராமன்
sundararaman.k@hindutamil.co.in

ஆண்டவன் சுவாமிகள் என்றழைக்கப்பட்ட ஸ்ரீ பரமபரி ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஸ்ரீ ரங்க ராமானுஜ மகாதேசிகன், ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆச்சார்ய பரம்பரையில் 11-வது பட்டமாகப் பொறுப்பேற்றவர். ப்ரக்ருதம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஸ்ரீ பரமபரி ஸ்ரீமத் மைசூர் ஆண்டவனுக்குப் பிறகு 1989-ம் ஆண்டு, ஸ்ரீரங்கம் தலத்தில் ஆசிரமத்துக்கு தலைமை ஏற்றார். பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு நலப்பணிகள் செய்து சமுதாயத்துக்கு தொண்டாற்றிய இவரது இயற்பெயர் பூவராகன்.  

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.