இனி எல்லாமே ஏ.ஐ 15: குற்றங்களைக் களையும் நுட்பம்

இனி எல்லாமே ஏ.ஐ 15: குற்றங்களைக் களையும் நுட்பம்

சைபர் சிம்மன்
enarasimhan@gmail.com

தவறிழைக்கக்கூடிய ஒருவரை அவரது முகத்தை வைத்தே கண்டறிவது, தேர்ந்த காவலருக்குச் சாத்தியமாகலாம். அனுபவத்தின் மூலம் கிடைக்கும் அனுகூலம் அது. அதேபோல், குறிப்பிட்ட வகைக் குற்றம் எனில், அதை எந்தப் பகுதியில் வசிப்பவர்கள் செய்திருக்கலாம் என்பதையும் கணிப்பது காவலர்களுக்குச் சாத்தியமாகலாம். விடுதலையாகிச் செல்லும் நபர், தொடர்ந்து குற்றங்களைச் செய்வாரா என்பதை அறிய காவலர்கள் அவர் மீது ஒரு கண் வைத்திருப்பதும் உண்டு.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.