முதுமை எனும் பூங்காற்று 21: உறவுப் பாலத்தை உடைத்துவிடாதீர்கள்

முதுமை எனும் பூங்காற்று 21: உறவுப் பாலத்தை உடைத்துவிடாதீர்கள்

விவேக பாரதி
vivekabharathi77@gmail.com

திருமண உறவு என்பது இரு மனங்களுக்கு இடையிலானது மட்டுமல்ல, இரு குடும்பங்களுக்கு இடையிலான பிணைப்பாகவும் உருவெடுப்பது. குடும்பத்திற்குள் வாழ வந்த பெண்ணுக்கு, கணவர் குடும்பத்தினரை எப்படி அனுசரிப்பது என்ற சூத்திரம் தெரிந்துவிட்டால் குடும்பத்திற்குள் கோலாகலம்தான். மாப்பிள்ளையும் பெண் வீட்டாரை மதித்து நடந்துகொண்டால் இரு தரப்பிலுமான உறவு வலுப்பெறும். இரு குடும்பத்தினரும் தங்கள் வீட்டுக்குப் புதிதாக வரும் உறவுகளை உள்ளன்புடன் எதிர்
கொண்டால் மகிழ்ச்சிக்குக் குறைவிருக்காது.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.