போர்முனை டு தெருமுனை 20: அழுக்கு ஆயுதங்கள்

போர்முனை டு தெருமுனை 20: அழுக்கு ஆயுதங்கள்

ராணுவ விஞ்ஞானி டாக்டர் வி.டில்லிபாபு
dillibabudrdo@gmail.com

முதல் உலகப்போரில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட உயிர்க்கொல்லி வாயுக்கள், புதிய ஆயுத வரிசையை அறிமுகப்படுத்தின. தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட வாயுக்களும் அவற்றிடமிருந்து தற்காக்க நடைபெற்ற முயற்சிகளும் உலக அளவில் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்பட்டன. வெடிகுண்டு, பீரங்கி, ஏவுகணை முதலிய ஆயுதங்களைப் போலில்லாமல் தாக்குதலுக்கும், தற்காப்புக்கும் இயற்பியல், வேதியல், உயிரியல் உள்ளிட்ட அறிவியல் துறைகளின் அடிப்படைகள் போருக்கு அதிகம் தேவைப்பட்டன. இத்தகைய அறிவியல் நடவடிக்கைகளால் ‘வேதியல் நிபுணனின் போர்’ என்றே முதல் உலகப்போர் வேடிக்கையாகக் குறிப்பிடப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.