மகா பெரியவா: அருளே ஆனந்தம் 11

மகா பெரியவா: அருளே ஆனந்தம் 11

பி. சுவாமிநாதன்

‘‘தி ருமணங்கள், உபநயனங்கள் (பூணூல் அணிவிப்பது) போன்றவற்றை ஆடம்பரமாக நடத்தக் கூடாது. இதை நடத்துபவர்களும் கலந்து கொள்பவர்களும் சடங்குகளுக்கும் மந்திரங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்துப் பங்கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்’’ என்று தன் உபன்யாசங்களில் மகா பெரியவா அடிக்கடி வலியுறுத்துவார் .

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.