பதறும் பதினாறு: 27

பதறும் பதினாறு: 27

பிருந்தா சீனிவாசன்

இன்று குழந்தைகள் அடம்பிடிக்காமல் சாப்பிடவும் வீட்டுப்பாடம் எழுதவும் சிறு சிறு வீட்டு வேலைகளைச் செய்யவும் பெற்றோர் வைத்திருக்கும் அஸ்திரம் ஸ்மார்ட் போன்கள். சிறு குழந்தைகள்கூட ஸ்மார்ட் போனுக்குப் பழகியிருக்கின்றனர். பெற்றோரும் குழந்தைகள் தங்களைத் தொந்தரவு செய்யாமலும் வெளியே சென்று விளையாடாமல் ஓரிடத்தில் அமைதியாக உட்காரவும் அவர்களிடம் ஸ்மார்ட் போனைக் கொடுத்துவிடுகின்றனர். குழந்தைப் பருவத்திலேயே அறிமுகமாகிவிடுகிற ஸ்மார்ட் போன் பயன்பாடு, வளர்ந்த பிறகு மீளவே முடியாத புதைகுழிக்குள் தள்ளிவிடுகிறது.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.