பதறும் பதினாறு: 25

பதறும் பதினாறு: 25

பிருந்தா சீனிவாசன்

வீட்டைச் சுத்தப்படுத்திக்கொண்டிருந்தார் சாந்தி. ஹாலில் வைத்திருந்த இரண்டு உண்டியல்களில் ஒன்றைக் காணவில்லை. மகனுக்கும் மகளுக்கும் சேமிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்த ஆளுக்கொரு உண்டியல் வாங்கித் தந்திருந்தார் சாந்தி. புத்தகங்களுக்குப் பின்னால் மறைந்திருக்குமா என நினைத்துத் தேடினார். அங்கும் இல்லை. வேறு அறையில் தேடியும் கிடைக்காததால் மகன் சந்தோஷை அழைத்தார். தங்கையின் உண்டியலைக் காணவில்லை என அம்மா சொன்னதும் தனக்குத் தெரியாது என்றான் சந்தோஷ். அம்மாவோடு சேர்ந்து அவனும் தேடினான்.

விளையாடிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்த ஸ்வேதா, தன் உண்டியல் தொலைந்துவிட்டது எனத் தெரிந்த்தும் அழுதாள். மூவரும் சேர்ந்து வீடு முழுக்கத் தேடியும் உண்டியல் கிடைக்கவில்லை. இரவு அப்பா வந்ததும் கேட்டுக்கொள்ளலாம் என விட்டுவிட்டனர். கணவரும் தெரியாது என்று சொல்லிவிட, சாந்திக்குக் குழப்பமாக இருந்தது. வீட்டுக்குள் இருந்த உண்டியல் எப்படித் தொலைந்திருக்கும் என யோசித்தபடியே மீண்டும் தேடினார்.

பிறந்தநாள் பரிசு

Related Stories

No stories found.