நீரோடிய காலம் 16- பாலும் எலியும்!

நீரோடிய காலம் 16- பாலும் எலியும்!

ஒரு மண் என்பது அதிலுள்ள மனிதர்கள், இயற்கைச் சூழல் போன்றவற்றால்தான் வளம் பெறும். தஞ்சையை ஒரே மண் என்று கூறினாலும் அதை உருவாக்கியவர்கள், கொண்டு செலுத்துபவர்கள் முகம் தெரியாத எளிய மனிதர்கள்தான். பயணத்தின் வழியில் அப்படித் தென்பட்ட இருவரைப் பற்றிய பகிர்வுகள்தான் இந்த வாரம்.

எடமேலையூர் ஏரிக்கருகில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது அந்தப் பால்காரர் கண்ணில் தென்பட்டார். ஒரு காலத்தில் தபால்காரருக்கு அடுத்தபடியாக கிராமங்களை இணைத்தவர்கள் பால்காரர்கள். காலையில் பல ஊர்களுக்கு இடையில் புகுந்த வந்து ஒவ்வொரு வீடாய்ப் பால் கொடுத்துவிட்டு, ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பழங்காதையோ புதுக்காதையோ பேசிவிட்டு வெற்று பால் கேனுடன் அவர்கள் திரும்பும்போது வெயில் நன்றாக வீச ஆரம்பித்திருக்கும். சொஸைட்டி பால்காரர்களைப் போல தனியாகப் பால் விற்கும் பால்காரர்களும் அதிகம். எங்கள் வீட்டுக்குப் பால் கொண்டுவரும் பால்காரர் மணியடிக்கும் சத்தம் கேட்டால், “தண்ணிப் பால்” என்று கூவிக்கொண்டே சொம்பு எடுத்துக்கொண்டு ஓடுவேன். அவரும் செல்லக்கோபத்துடன் தலையில் தட்டிவிட்டு பால் ஊற்றுவார். மேலதிகமாக வாயிலும் கொஞ்சம் ஊற்றிவிட்டு, “மாட்டுத் தண்ணிடா படுவா ராஸுகோல்” என்பார். நல்லது கெட்டதுக்கெல்லாம் அந்தப் பால்காரர் முன்னால் வந்து நிற்பார்.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.