நானொரு மேடைக் காதலன் 25 - நாஞ்சில் சம்பத்

நானொரு மேடைக் காதலன் 25 - நாஞ்சில் சம்பத்

பாரதி பேசப்பட்ட அளவுக்கு பாரதி தாசன் பேசப்படவில்லை. பாரதியைக் கொண்டாடியதைப் போல் தமிழகம் பாரதி தாசனைக் கொண்டாடவில்லை. வழக்காடு மன்றங்களில், பட்டிமன்றங்களில் கவியரங்குகளில் பாரதிக்குக் கிடைத்த இடம் பாரதி தாசனுக்குக் கிடைக்கவில்லை. எடுத்துக் காட்டவும் பாரதியைத்தான் எடுத்துக் காட்டுகிறார்கள். பாரதி தாசனை ஏறெடுத்துப் பார்ப்பதில்லை. ஏனிந்த நிலை என்று எனக்கு நானே கேட்டுக் கொள்வதுண்டு.

திசையெட்டும் பாரதி தாசனைக் கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய கடப்பாடு திராவிட இயக்கத்துக்கு உண்டு. அந்தக் கடமையைச் சரிவர செய்யவில்லை என்ற கவலை எனக்கு மிகவும் உண்டு. அந்தக் கவலையினாலே தமிழுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற தாகம் கொண்ட தம்பிகளை ‘ பாரதி தாசன் சிந்தனைக் கூடம்’ ஒன்றைத் தொடங்கி இயங்குங்கள் என்று ஆற்றுப்படுத்துவேன். எந்த மேடையிலும் பாரதி தாசன் பாட்டை உச்சரிக்காமல் நான் இறங்கியது இல்லை. உடற் கூட்டிலிருந்து உயிர்ப் பறவை பறந்து போகிறவரை, ‘ வீழ்ச்சியுறு தமிழகத்தில் எழுச்சி வேண்டும். விசையொடிந்த தேகத்தில் வன்மை வேண்டும்’ என்ற பாரதி தாசன் பாட்டை தனக்கே உரிய ஓசை நயத்தில் உச்சரித்தே பேச்சை முடித்துக்கொள்வார் அண்ணாவின் தம்பி நாவலர் நெடுஞ்செழியன்.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.