சைஸ் ஜீரோ 23- ஓடி விளையாடு பெண்ணே...

சைஸ் ஜீரோ 23- ஓடி விளையாடு பெண்ணே...

ருஜுதா திவேகர்

ஓடி விளையாடு பாப்பா என்று பாரதி பாடியதை பெண் பிள்ளைகள் தவறாகப் புரிந்துகொண்டனரோ என்னவோ பூப்பெய்தும் வயது வந்தவுடனேயே விளையாட்டை மூட்டைகட்டி வைத்துவிடுகின்றனர். இந்தியா முழுவதுமே இதே நிலைதான் என்றாலும்கூட இது தமிழ் சமூகத்துக்கு மிக அதிகமாகப் பொருந்தும். பூப்பெய்தபிறகு பெண் பிள்ளைகள் விளையாடும் விளையாட்டுகூட தாயம், பல்லாங்குழி, சொட்டாங்கல் எனச் சுருங்கிவிடுகிறது. நகர்ப்புறம் என்றால் செஸ், வீடியோ கேம், பிசினஸ் கேம், லூடோ என நாகரிகமான உள் அரங்கு விளையாட்டாகி விடுகிறது. இவை எல்லாமே உட்கார்ந்த இடத்திலேயே இருந்து விளையாடும் விளையாட்டுகள்.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.