நீரோடிய காலம் 12- திருக்குவளையும் கீழ்வெண்மணியும்!

நீரோடிய காலம் 12- திருக்குவளையும் கீழ்வெண்மணியும்!

ஆசை

தஞ்சை தனக்கென்ற பிரத்யேகமான அரசியல் கலாச்சாரத்தைக் கொண்டது. விவசாய பூமியென்பதால் நிலவுடைமை, அதற்குத் துணைபோகும் சாதியம், மதம் போன்றவையும் அவற்றுக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கங்களும் ஒன்றையொன்று எதிர்த்து இந்த மண்ணின் அரசியலை உருவாக்கியிருக்கின்றன. சுதந்திரப் போராட்டக் காலத்தின் தொடக்கத்தில் காங்கிரஸ், அதன் பின் நீதிக்கட்சி, இடதுசாரி விவசாய இயக்கங்கள், சுயமரியாதை இயக்கம், திராவிட இயக்கம், கம்யூனிஸ இயக்கங்கள் என்று வளமான அரசியல் கலாச்சாரத்தைக் கொண்டது தஞ்சை. எனினும், திராவிட இயக்கங்களும் கம்யூனிஸ இயக்கங்களும்தான் இங்கே பிரதானமான அரசியல் பங்காளிகள்.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.