நானொரு மேடைக் காதலன் 14 - நாஞ்சில் சம்பத்

நானொரு மேடைக் காதலன் 14 - நாஞ்சில் சம்பத்

தமிழ் பிறந்த இடத்தில், தமிழ் தவழ்ந்த இடத்தில், தமிழ் தகத்தகாயமாய் தலை நிமிர்ந்த இடத்தில் இருக்கிற தமிழ் அமைப்புகளை விட தமிழ் பேசும் இடங்களில் இருக்கிற தமிழ் அமைப்புகள் முறையாக இயங்குகின்றன என்பதே உண்மை. வெறும் புகழ்ச்சியில்லை. அந்த வகையில் சேலம் மாநகர் முதலிடத்தை முத்தான இடத்தைப் பெற்று உயர்ந்து நிற்கிறது. 

உறுதியான  இரும்புக்கும் நேர்த்தியான பட்டுக்கும் தித்திப்பான மாம்பழத்துக்கும் பெயர்போன சேலத்தில் எண்ணச் சலிக்காத தமிழ் அமைப்புகள் அன்னைத் தமிழுக்கு விழா எடுக்கும் அரும்பணியில் அர்ப்பணிப்போடு ஈடுபட்டு வருவது சேலம் பெற்ற சிறப்பு. முத்தமிழுக்கு விழா எடுப்பதில் முந்தி நிற்கும் சேலம் நகரில் தமிழுக்கு விழா எடுக்கும் அமைப்புகளில் சேலம் குகை நண்பர்கள் இலக்கியக் கழகம் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று. நா. கோ. கி என்றே அறியப்படுகிற நா. கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் நிறுவி முன்னெடுத்துச் செல்கிற அற்புதமான அந்த அமைப்பில் உரையாற்றுகிற உன்னத வாய்ப்பு எனக்கும் ஒருநாள் கிடைத்தது. எனது பயணத்தில் அந்த ஒருநாள் பலநாளாகப் பல்கிப் பெருகினாலும் அறிமுகமான அந்த நாளை இப்போது நினைத்தாலும் நெஞ்சு இனிக்கிறது.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.