பதறும் பதினாறு- 14

பதறும் பதினாறு- 14

பிருந்தா சீனிவாசன்

பதின் பருவத்தில் குழந்தைகள் இப்படியெல்லாம் நடந்துகொள்வார்கள் எனச் சிலவற்றை அனுமானிக்கலாம். ஆனால், நம் அனுமானங்கள் அனைத்தையும் தூக்கிச் சாப்பிட்டுவிடுகிற அளவுக்கு எதிர்பாராதவற்றைக்கூட சில நேரம் குழந்தைகள் செய்துவிடக்கூடும்.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.