சைஸ் ஜீரோ - 14

சைஸ் ஜீரோ - 14

ருஜுதா திவேகர்

மங்கையராய்ப் பிறப்பதே மா தவம்! இதில் ஐயம் ஒன்றும் இருக்க இயலாது. அதுவும் இந்திய தேசத்தில் பெண்தான் சக்தி, பெண்ணே காளி, ஜீவநதிகளின் அம்சமும் பெண்ணாகத்தான் இருக்கிறாள். இத்தனை இத்தனை அடையாளமாக, அடைமொழியாகப் போற்றப்படும் அளவுக்கு ‘அவள்' என்ற நிஜம் போற்றப்படுகிறதா என்றால் சாட்சிகளும் காட்சிகளும் வேறு மாதிரிதான் இருக்கின்றன.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.