பதறும் பதினாறு 8- பெற்றோருக்கான அவசர,அவசியத் தொடர்!

பதறும் பதினாறு 8- பெற்றோருக்கான அவசர,அவசியத் தொடர்!

போதைப் பழக்கம் என்றதுமே போதை மருந்து, ஊசி போன்றவைகளைத் தான் பலரும் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். புகையிலை, குடி, நுகர்ச்சியின் மூலமே போதையைத் தரும் பொருட்கள் உள்ளிட்ட அனைத்துமே போதைப் பொருட்களே.

ஆறாம், ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் குழந்தைகள் நுகர்ச்சியால் கிடைக்கிற போதைப் பழக்கத்துக்கு மிக எளிதாக ஆட்பட்டுவிடுகிறார்கள். காரணம், அவை மிக எளிதாகவும் மலிவாகவும் அவர்களுக்குக் கிடைக்கின்றன. தவிர அவை தவிர்க்கப்படக்கூடிய அல்லது சந்தேகப்படக்கூடிய பொருட்கள் அல்ல. அதனால் எந்தச் சிக்கலும் இல்லாமல் அவர்கள் அவற்றைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். நாளடைவில் அதற்கு அடிமையாகவும் ஆகிவிடுகிறார்கள். ஓரளவு வளர்ந்த குழந்தைகள் புகையிலைப் பழக்கத்துக்கு ஆட்படுகிறார்கள். பான், குட்கா போன்றவை அதில் அடக்கம். அதற்கு அடுத்த நிலையில் புகையும் மதுவும் வருகின்றன. போதையின் இறுதிநிலைதான் போதை மருந்துப் பழக்கம்.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.