பதறும் பதினாறு 6- பெற்றோருக்கான அவசர,அவசியத் தொடர்!

பதறும் பதினாறு 6- பெற்றோருக்கான அவசர,அவசியத் தொடர்!

பிருந்தா சீனிவாசன்

நாம் நம் குழந்தைகளை நண்பர்களாகத்தான் நடத்துகிறோம் என நம்பிக்கொண்டிருக்கிறோம். உண்மையில் மூன்றில் இரண்டு பெற்றோர், குழந்தைகளிடம் கடுமையா கவே நடந்துகொள்கின்றனர்.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.