முடிவற்ற சாலைகள்.. 15: எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்

முடிவற்ற சாலைகள்.. 15: எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்

சலவைக்கல்லில் ஒரு கனவு

ஒவ்வொரு பயணமும் ஒரு தனித்த அனுபவமே. ஊர்களை, வியப்பூட்டும் இடங்களைக் காண்பதை விடவும் மனிதர்களே என்னை அதிகம் வசீகரிக்கிறார்கள்.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.