முடிவற்ற சாலைகள்.. 13: எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்

முடிவற்ற சாலைகள்.. 13: எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்

எழுத்தைப் போற்றுகிறார்கள்

கர்நாடகப் பயணத்தின்போது இரண்டு நினைவு இல்லங்களுக்குப் போயிருந்தேன். ஒன்று ராஷ்ட்ரகவி என அழைக்கப்படும் குவெம்புவின் நினைவில்லம். அது குப்பள்ளி என்ற சிறிய கிராமத்திலுள்ளது. மற்றொன்று புகழ்பெற்ற இந்திய ஆங்கில எழுத்தாளர் ஆர்.கே.நாராயண் நினைவாக மைசூரில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள நினைவகம்.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.