சொட்டாங்கல் – தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்

சொட்டாங்கல் – தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்

செவலை

“கிணுங்கா... கிணுங்கா”னு ஊடாவுல இழுத்து இழுத்து மணிச்சத்தம் கேட்டாக்கச் செவலை வருதுன்னு அர்த்தம். செவலையோட பேரு கேசவன். “செவலை கணக்கா கொழுத்துப் போயிட்ட. அதே வீடு தங்க மாட்டேங்கிற”ங்கிற வசவக் கேட்டாலே மங்கை மாமி “கோயில் மாட்டக் கரிக்காதீங்கோ”ம்பா. மேலுக்குச் செவலையாட்டம்னு சடச்சுக்கிட்டாலும், எல்லாருக்கும் அதுமேல அம்புட்டுப் பிடித்தம்தா. முட்டாக்கும் நானும் சேக்காளிகளா ஆனது செவலையாலதா. செவலை பெருமாள்கோயில் மாடுங்கிறதால, ஊரே அதுமேல செல்லங் கொஞ்சும். நெனச்சாப்ல கண்ணு முழுச்சி, யார் வயக்காட்டுலயும் உரிமையா வவுத்துக்குத் தின்னுகிட்டு, எங்கனயும் ஒண்ணுக்கிருந்து சாணியப் போட்டுக்கிட்டு, சலாத்தலாச் சுத்தற “‘செவலை’யாய்ப் பொறக்கணும் செமதீ”ம்பா முட்டாக்கு.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.