தாவோ பாதை புதிது

தாவோ பாதை புதிது

தாவோ தே ஜிங் நூலின் முதல் அதிகாரத்திலேயே தாவோ என்பது விளக்கப்பட முடியாதது என்று லாவோ ட்சு எழுதியிருப்பார். இன்னொரு பாடலில் ‘உள்ளார்ந்த, இயற்கையான அந்த விஷயத்துக்குப் பெயர் என்ன என்பது எனக்குத் தெரியாது. ஆனால், பெயர் வைத்தே ஆக வேண்டுமென்றால் அதை தாவோ என்று அழைப்பேன்’ என்று அவர் கூறுகிறார். பெயரிடுவதற்கு, விளக்குவதற்கு லாவோ ட்சு தயங்குகிறார்.

இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு, நாம் எதிர்கொள்பவற்றையெல்லாம் அடையாளம் காண வேண்டும் என்பதால் பெயர்களும் பெயரிடலும் மிகவும் அவசியமானவை. “மீன்பிடி கூடைகள் எல்லாம் மீன்களைப் பிடிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன; ஆனால், மீன் கிடைத்த பிறகு நாம் கூடையை விட்டுவிடுகிறோம். கருத்துகளைத் தெரியப்படுத்துவதற்காகச் சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன; ஆனால், கருத்துகள் உள்வாங்கிக்கொள்ளப்பட்டவுடன் சொற்களை நாம் விட்டுவிடுகிறோம்” என்று 2,300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த மற்றுமொரு தாவோ ஞானி சுவாங் ட்சு கூறியதை மீண்டும் ஒருமுறை நினைவுகூறலாம்.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.