பாடுக பாட்டே! 4: நாஞ்சில் நாடன்

பாடுக பாட்டே! 4: நாஞ்சில் நாடன்

காதல் என்றும் வீரம் என்றும் பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்கள் பலபட பேசுகின்றன. மறம் அல்லது வீரம் செறிந்த பாடல்களைக் காணும்போது நமது தோள்கள் விம்மிப் பூரித்து,  வாகு வலயங்கள் இற்று வீழும்படியாகப் பெருமிதம் கொள்கின்றோம். அந்த வீரம்தான் இன்று தேய்ந்து, கால்களுக்கு இடையில் வால் நுழைந்து ’ஈ’ என இளித்து மல்லாந்து படுத்து, பிறகு பின்னோக்கி ஓடும் குக்கர் போல நம்மை ஆக்கிவிட்டதா என்றும் ஏக்கத்தோடு எண்ணத் தோன்றுகிறது.

ஒன்றாக இருப்பதை வேண்டுமானால் பத்தாக இலக்கியங்கள் சில சமயம் கூறி இருக்கலாமே அன்றி, ஒன்றுமே இல்லாததைப் பத்தாக்கி இருக்க இயலாது. ஊரில் கூறுவார்கள் - ‘மணலைக் கயிறாக்கி, வைக்கோல் படப்பை மாப்பிள்ளை ஆக்கி’ என்று! அதுபோல் கயிறு திரித்தலைப் பண்டைய இலக்கியம் செய்திருக்க வாய்ப்பில்லை.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.