தடுமாற்றமே உன் பெயர்தான் தமிழக அரசா?

தடுமாற்றமே உன் பெயர்தான் தமிழக அரசா?

திமுக அரசின் ஓராண்டு சாதனையாக பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் குறித்த விளம்பரங்கள் திரும்பிய பக்கமெல்லாம் தெறிக்கின்றன. தமிழகத்தை முன்னேற்றும் வகையிலான பல திட்டங்களை திமுக அரசு முன்னெடுத்திருக்கிறது என்பது உண்மைதான். அந்தவகையில், தடம் மாறாமல் தமிழக அரசு சென்று கொண்டிருப்பதாக சொல்லப்பட்டாலும், நிர்வாக ரீதியாக தடுமாற்றங்களுடனேயே இந்த அரசு பயணிப்பதைப் பல்வேறு செயல்களிலும் காணமுடிகிறது.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.