நிழற்சாலை

நிழற்சாலை

காலக் குறிப்புகள்

உணவருந்திய பின்
கண்ணாடி முன்
கை கழுவி நிற்கையில்
கலைந்த முடியினை
அலங்கரிக்கும்
அலட்சிய வாழ்வுக்கு
கை கழுவியவுடன்
பாத்திரத்தில்
தண்ணீர் மொண்டு
அடுத்து வருபவரிடம்
பணிவுடன் கொடுத்த
காலம் தெரியவில்லை.
- பல்லவிகுமார்

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.