சமூக நீதி நாள் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்ட மாணவிகள் - போட்டோ கேலரி

படங்கள்: வி.எம்.மணிநாதன்
சமூக நீதி நாள் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்ட மாணவிகள் - போட்டோ கேலரி
படங்கள்: வி.எம்.மணிநாதன்
Updated on
2 min read

தந்தை பெரியார் பிறந்தநாளையொட்டி, காட்பாடி அரசினர் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவிகள் சமூக நீதி நாள் உறுதிமொழி ஏற்றனர்.

படங்கள்: வி.எம்.மணிநாதன்
படங்கள்: வி.எம்.மணிநாதன்
படங்கள்: வி.எம்.மணிநாதன்
படங்கள்: வி.எம்.மணிநாதன்
படங்கள்: வி.எம்.மணிநாதன்
படங்கள்: வி.எம்.மணிநாதன்
படங்கள்: வி.எம்.மணிநாதன்
படங்கள்: வி.எம்.மணிநாதன்

Related Stories

No stories found.