யானைக்கு புது ஷவர் - போட்டோ கேலரி

படங்கள் ஜி. ஞானவேல்முருகன்
யானைக்கு புது ஷவர் - போட்டோ கேலரி
ஷவர் குளியல் யானை லட்சுமிபடங்கள் ஜி. ஞானவேல்முருகன்
Updated on
1 min read

திருச்சி மலைக்கோட்டை தாயுமான சுவாமி கோயில் அருகே புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள ஷவருடன் கூடிய குளியல் தொட்டியில் உற்சாகமாக குளிக்கும் கோயில் யானை லட்சுமி.

யானை லட்சுமி
யானை லட்சுமிபடங்கள் ஜி. ஞானவேல்முருகன்
யானை லட்சுமி
யானை லட்சுமிபடங்கள் ஜி. ஞானவேல்முருகன்
யானை லட்சுமி
யானை லட்சுமிபடங்கள் ஜி. ஞானவேல்முருகன்
யானை லட்சுமி
யானை லட்சுமிபடங்கள் ஜி. ஞானவேல்முருகன்
யானை லட்சுமி
யானை லட்சுமிபடங்கள் ஜி. ஞானவேல்முருகன்

Related Stories

No stories found.