லாரி ஏறியதால் உடைந்த பாலம் - போட்டோ கேலரி

படங்கள் : வி.எம்.மணிநாதன்
லாரி ஏறியதால் உடைந்த பாலம் - போட்டோ கேலரி
கானாறு பாலம்படங்கள் : வி.எம்.மணிநாதன்
Updated on
2 min read

வேலூர், சத்துவாச்சாரி காந்தி நகர் பகுதியில் உள்ள கானாறு பாலத்தை எம்.சாண்ட் மணல் லோடு ஏற்றிச் சென்ற லாரி கடக்கும்போது, பாலம் உடைந்து விபத்துக்குள்ளானது.

கானாறு பாலம்
கானாறு பாலம்படங்கள் : வி.எம்.மணிநாதன்
கானாறு பாலம்
கானாறு பாலம்படங்கள் : வி.எம்.மணிநாதன்
கானாறு பாலம்
கானாறு பாலம்படங்கள் : வி.எம்.மணிநாதன்
கானாறு பாலம்
கானாறு பாலம்படங்கள் : வி.எம்.மணிநாதன்
கானாறு பாலம்
கானாறு பாலம்படங்கள் : வி.எம்.மணிநாதன்
கானாறு பாலம்
கானாறு பாலம்படங்கள் : வி.எம்.மணிநாதன்

Related Stories

No stories found.