2 கோடிப் புள்ளிகள்... 1330 குறட்பாக்கள்… தறியில் குறள் சமைக்கும் சின்னுசாமி!

2 கோடிப் புள்ளிகள்... 1330 குறட்பாக்கள்… தறியில் குறள் சமைக்கும் சின்னுசாமி!

கரூர் வெங்கமேட்டில் சோழன்நகரில் வசிக்கும் கே.ஏ.சின்னுசாமியின் வயது 72. கரூர் மாவட்டக் கைத்தறி நெசவாளர் பாதுகாப்பு சங்கத் தலைவராக இருக்கும் இவர் படித்தது ஒன்பதாம் வகுப்புதான். ஆனால், சாதனைக்கு வயதும் படிப்பும் காரணமும் அல்ல; தடையும் அல்ல என்பதை நிரூபித்திருக்கிறார். திருக்குறள் எனும் புனிதத்தை கைத்தறியில் நெய்ததுதான் இவரது சாதனை.

நீண்டதொரு ஓலைக்குடில். அதனுள்ளே அடுத்தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் நான்கு கைத்தறிகள். குவியலாய் பாவு நூல்கள். ‘நீரின்றி அமையாது உலகு’ என்ற வள்ளுவத்தின் வரிகளை நெய்துகொண்டிருந்த சின்னுசாமி, நம்மைப் பார்த்ததும் இறங்கி வருகிறார். விந்தி விந்தி நடந்து வந்தவர், “ஒரே மூச்சா மாசக்கணக்கில் உட்கார்ந்து 100 குறட்பாக்களுக்கு ‘கிரேப்ட்’ (வரைபடம்) எடுத்துட்டேன். அப்படியே 1,330 குறளுக்கும் செஞ்சுட்டு நெசவு நெய்ய தறிக்குழியில இறங்கறதுதான் திட்டம்.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.