இந்தி ஆதிக்கமே அடங்கு

இந்தி ஆதிக்கமே அடங்கு

எப்போதோ தமிழகம் பற்றவைத்த இந்தி ஆதிக்க எதிர்ப்பு நெருப்பு, இந்தி பேசாத மாநிலங்களில் பற்றிப் பரவிக்கொண்டிருக்கிறது.

கடைகள், வியாபார நிறுவனங்கள் பெயர் பலகைகளில் ஒடிய மொழியே பிரதானமாக இருக்க வேண்டும் என்று சட்டத் திருத்தம் மேற்கொண்டிருக்கிறது ஒடிசா அரசு. பெயர்ப்பலகையில் ஒடிய மொழி இல்லை என்றாலோ, மற்ற மொழிகளில் இருப்பதைவிட சிறியதாக இருந்தாலோ ரூ,1000 முதல் 5000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும்.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.